Deveta od 10 komunikacijskih lekcija iz prošle godine

U prvoj lekciji smo se dotaknuli činjenice da priča prodaje te kako su u prošloj godini novinski tekstovi i prilozi u čijem je središtu topla ljudska priča bili među najčitanijima i najgledanijima. Nakon toga objavili smo lekciju o kvaliteti i kvantiteti medijskog sadržaja te treću lekciju Novcem možeš platiti reklame, ali ne možeš utjecati na ljude.  Četvrta lekcija je bila o komunikaciji koja bi kad god je to moguće trebala biti dvosmjerna, u petoj lekciji smo pojasnili zašto je važan ton i kontekst komunikacije. U sedmoj lekciji smo se bavili pitanjem koliko influenceri imaju vjernih pratitelja te koliko su relevantan izvor informacijama te u osmoj lekciji o tome kako smo pali na testu medijske pismenosti

U ovoj lekciji govorimo o ulozi zajedništva kada je riječ o komunikaciji.

 

9. Uloga zajedništva u dijeljenju informacija i komunikaciji  

Kada je u ožujku prošle godine zbog COVID-19 došlo do zatvaranja različitih poslovnih objekata, a time i tržnica te manjih trgovina s hranom OPG-ova, na Facebooku su se počele dijeliti informacije kako kupiti proizvode domaćih poljoprivrednika. Tako je nastala i grupa Virtualni zagrebački plac. Grupa je kreirana 26. ožujka te danas broji više od 63 tisuće članova. Vode ju Ivana Tomić i Kornelija Vukasović, a zahvaljujući grupi brojni OPG-ovi su pronašli svoje kupce za povrće, voće, med, kolače, suhomesnate proizvode, mliječne proizvode, cvijeće i druge proizvode. Osim spajanja OPG-ova i kupaca, odlična stvar je što kupci u grupi dijele i svoje recenzije. Više o iskustvima iz te grupe, čitajte u zanimljivom članku na Femisferi. Također, o mogućnostima koje Facebook nudi OPG-ovima smo pisali i u 2019. u tekstu od naslovom Primjer OPG-a koji svoje proizvode uspješno prodaje i putem Facebooka.

Drugi primjer se odnosi na zajedništvo u dijeljenju informacija nakon potresa u Zagrebu 22. ožujka 2020. Primjerice, Simona Dimitrov Palatinuš je jedna od Zagrepčanki koja se aktivirala nakon potresa, u trenutku kada je dobila informaciju da bez obzira na to što su dimnjaci na zgradi ispravni njeni ukućani ne mogu dobiti pozitivan atest sve dok umjesto atmosferskog bojlera ne uvedu kondenzacijski bojler. Shvatila je da će sve to građanima stvoriti nove, velike troškove i da mora poduzeti nešto. Informirala se o odredbama, direktivama, zakonima i zamolila građane u Facebook grupi „Potres u Zagrebu – Svi mi u Centru“ da podijele svoja iskustva, kontaktirala medije i širila priču o suludim zahtjevima. Osim što su se građani aktivirali u spomenutoj Facebook grupi, u travnju prošle godine je nastala Građanska inicijativa: Srce ZGrada. 

Kada govorimo o potresu koji je razorio Petrinju, Glinu i susjedna mjesta, veći dio komunikacije o pružanju pomoći se odvija putem Facebooka. Sva pomoć koja pristiže u pogođena područja se komunicira i koordinira putem različitih Facebook grupa, Facebook stranica, ali i osobnih profila. Dan nakon potresa je nastala grupa Pomoć Petrinji i ostalim područjima pogođenima potresima i danas broji preko 25 tisuća članova. Tamo se komunicira kome je pojedinačno potrebna pomoć, traže volonteri, dogovara prijevoz namirnica i građevinskog materijala, objavljuje kome treba popraviti krov, kome je potreban smještaj i sl. Osim spomenute Facebook grupe, kroz barem još desetak njih su se dijelile informacije o humanitarnoj pomoći i situaciji na terenu. Ako tome još dodamo da je već dan nakon potresa jedan Matej (tako barem stoji ime osobe za kontakt) napravio aplikaciju Potress app na kojoj ljudi mogu tražiti i nuditi pomoć, postaje jasno kako uz pojedince koji su spremni dijeliti znanje i informacije stvari postaju barem malo lakše kad nastupe krizne situacije. Ovakvu aplikaciju je zapravo trebala napraviti neka od državnih institucija te njihovi stručnjaci, primjerice iz Civilne zaštite. No, tek nešto kasnije su Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, hrvatska OpenStreetMap zajednica i Open IT d.o.o. u suradnji s Hrvatskom gorskom službom spašavanja, Operativnim centrom Civilne zaštite i Državnom geodetskom upravom Republike Hrvatske pripremili interaktivnu digitalnu kartu Hrvatske, u sklopu koje se također traži i nudi pomoć.

Zadnju, 10. lekciju donosimo u članku 20.1. 2021.

Pratite naš Facebook i Instagram.

Želite li na svoj mail dobiti članak sa svih 10 lekcija, pretplatite se na newsletter ili pošaljite mail s naslovom 10 lekcija na info@dobrapica.hr