Uvjeti korištenja

Dobro došli na internetsku stranicu Dobraprica.hr (u daljnjem tekstu Dobraprica.hr). Dobra priča, obrt za komunikaciju i digitalni marketing omogućuje vam korištenje sadržaja ove internetske stranice, a koje je regulirano Uvjetima korištenja. Uvjeti korištenja primjenjuju se na svom sadržaju i uslugama na domeni i poddomenama Dobraprica.hr.  Korištenjem stranice Dobraprica.hr smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima korištenja, te da ih u potpunosti razumiju i prihvaćaju.

Korištenje i dijeljenje sadržaja Dobraprica.hr

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovoj web stranici ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti na način koji je protivan ovim Uvjetima.

Sadržaj, vizualni identitet, aplikacija i sofver zaštićeni su u skladu s odrebama Zakona o autorskom i srodnim pravima, Zakonom o žigu te Kaznenim zakonom. Posebno je izričito zabranjeno mijenjati, objavljivati, prenositi, prodavati, prikazivati, prerađivati, kopirati ili na bilo koji drugi način iskorištavati sadržaj, vizualni identitet, aplikacije i sofver web servisa, osim iznimno kada je takva mogućnost predviđena ovim Uvjetima ili je rezultat prethodnog odobrenja uredništva Dobraprica.hr

Nije dopušteno reproduciranje, distribuiranje te daljnje priopćavanje teksta i fotografija objavljenih na ovoj stranici, osim iznimno ukoliko se isto vrši isključivo pod sljedećim (kumulativnim) uvjetima: Preneseni sadržaj ne smije biti veći od 600 znakova, bilo da se izvorni sadržaj prenosi u jednom dijelu ili na više mjesta uz obvezu poštivanja integriteta izvornog sadržaja. Pritom moraju biti navedeni podaci o izvoru/porijeklu i/ili autoru sadržaja. U slučaju prijenosa sadržaja sa digitalnih platformi, na početku, unutar ili na kraju tekstualnog sadržaja izdvojit će se direktni link koji vodi na izvorni sadržaj , a koji omogućava otvaranje izvornog teksta u zasebnom prozoru web pretraživača, na domeni izvora. Isto tako, na početku, unutar ili na kraju tekstualnog sadržaja stajat će izdvojeni tekst: “Ovdje pročitajte izvorni tekst” povezan direktnim linkom na sam izvorni materijal, koji se otvara u zasebnom prozoru web pretraživača, na domeni izvora.

Preneseni sadržaj mora zadržati inicijalnu cjelovitost, te u skladu s tim izvornom sadržaju nije dozvoljeno mijenjati izvorni smisao i cjelovitost (primjerice temeljem uredničkog kraćenja ili/i autorskog slobodnog interpretiranja izvornika), kako bi se izbjegli nesporazumi proizašli iz dokazivanja porijekla informacije te utvrđivanja preslobodne interpretacije sadržaja.

Ako sadržaj jedne strane predstavlja ekskluzivni sadržaj ili otkriće, a upravo je takav ekskluzivni sadržaj ili otkriće iniciralo njihovu daljnju razradu, istraživanje, reportažu od druge strane potrebno je naglasiti na jasan i nedvojben način da je izvorni sadržaj sa stranice Dobraprica.hr predstavljao prvu obradu teme.

Usluge i sadržaj ove stranice zabranjeno je koristiti u komercijalne svrhe. Pohrana ili kopiranje sadržaja za bilo koju svrhu osim za osobnu uporabu izričito je zabranjena. Osobito je zabranjeno korištenja stranice Dobraprica.hr na način da se pristup istome može vršiti putem druge stranice ili portala putem linka, mirrora ili na drugi sličan način koji omogućava da se stranica i podstranice otvaraju unutar tuđe domene, portala ili stranice.

Nositelj svih prava iskorištavanja i ostalih prava na sadržaju web servisa je Dobra priča, obrt za komunikaciju i digitalni marketing. Određeni sadržaj može biti preuzet ili kreiran od strane partnera  u kojem slučaju ne odgovaramo za kašnjenja, netočnosti, greške te eventualnu štetu koja proizlazi iz takvog sadržaja, aplikacija i softvera.

U slučaju neovlaštenog, nedopuštenog i/ili protuzakonitog korištenja bilo kojeg sadržaja (tekst, fotografije, aplikacije, softver, audiovizualna i glazbena djela) sa stranice A-digital.co, pridržavamo pravo potraživati naknadu cjelokupne štete te pokrenuti građanski i kazneni postupak pred nadležmim sudovima.

Ako korisnik smatra da je došlo do povrede autorskih prava na ovoj stranici, o tome je dužan izvijestiti nas na mail adresu: info@dobraprica.hr

Obveze korisnika pri korištenju Dobraprica.hr

Dobraprica.hr neće ni na koji način biti odgovoran za materijalni ili nematerijalni gubitak ili štetu nastalu korištenjem same stranice i usluga od strane korisnika.

Radi osiguranja slobodnog i neometanog korištenja stranice, ovi postupci su neprihvatljivi i strogo zabranjeni:

  1. Objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji krše postojeće hrvatske i/ili međunarodne zakone, sadržaj koji je uvredljiv, vulgaran, prijeteći, rasistički ili šovinistički te štetan na bilo koji drugi način,
  2. lažno predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime druge pravne ili fizičke osobe,
  3. manipuliranje identifikatorima kako bi se prikrilo porijeklo sadržaja koji se objavljuje ili šalje,
  4. objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji su zaštićeni autorskim pravom,
  5. objavljivanje, slanje i razmjena neželjenih sadržaja korisnicima bez njihovog pristanka ili traženja, kao što su promotivni materijali, reklamne poruke, “spam”, lančana pisma, promotivni i reklamni materijali koji sadrže lažne informacije, zavaravajući navode ili tvrdnje
  6. svjesno objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji sadrži viruse ili slične računalne datoteke ili programe načinjene u svrhu uništavanja ili ograničavanja rada bilo kojeg računalnog softvera i/ili hardvera i telekomunikacijske opreme,
  7. prikupljanje, čuvanje i objavljivanje osobnih podataka drugih korisnika.

Prihvaćanjem ovih Uvjeta korištenja korisnik prihvaća i suglasan je da će Dobraprica.hr uključivati reklame, različite obavijesti, poruke administratora i slične poruke.

Pomoć i podrška

Pomoć i podrška dostupni su isključivo preko odgovarajućih e-mail adresa. Odgovarajuća e-mail adresa objavljena je na web-stranici pod kategorijom Kontakt.

Zaštita privatnosti i tajnost podataka

Dobraprica.hrpoštuje privatnost svojih korisnika i posjetitelja internetske stranice. Svi podaci iz procesa registracije te ostali podaci o korisniku koriste se isključivo u svrhu za koju su prikupljeni. Dobraprica.hr ni pod kojim uvjetima neće iste učiniti dostupnima trećoj strani, osim u slučaju kada je takva obaveza regulirana zakonom.

Linkovi na druge web-stranice

Neki od linkova na Dobraprica.hr vode na web-stranice i usluge koji nisu u vlasništvu niti pod kontrolom ove stranice. Dobraprica.hr nije odgovorna za sadržaj tih stranica.

Sadržaj stranice

Stavovi izneseni u autorskim kolumnama i komentarima, ne odražavaju stavove redakcije niti vlasnika stranice, već su to osobni stavovi autora pojedine kolumne i komentara. Dobraprica.hr nije vlasnik sadržaja koji objavljuju ili razmjenjuju korisnici i gostujući autori na portalu u njegovom vlasništvu. Dobraprica.hr zadržava pravo koristiti neke od tih sadržaja u promotivne svrhe. Javno dostupan sadržaj je sav onaj sadržaj dostupan svim posjetiteljima stranice Dobraprica.hr. Svi samoinicijativno poslani materijali, a osobito fotografije, videouraci, tekstovi i drugi slični materijali, odnosno drugi autorski radovi (u daljnjem tekstu: Materijali) mogu, jednom ili više puta, bez vremenskog ograničenja, ali i ne moraju, biti objavljeni na stranici Dobraprica.hr

Pošiljatelji Materijala prihvaćaju da za poslane Materijale neće biti isplaćen nikakav honorar, ukoliko nije ugovoreno drugačije. Sve osobe koje samoinicijativno pošalju Materijal jamče pod punom kaznenom i materijalnom odgovornošću da isti predstavlja isključivo njihovo vlasništvo te da na isti polažu autorska prava. Dobraprica.hr poštuje intelektualno vlasništvo i autorska prava drugih, te na toj osnovi isto traži od svih onih s kojima stupi u bilo kakav odnos u pogledu Materijala koji su zaštićeni pozitivno-pravnom regulativom kojom je regulirana zaštita autorskih prava i intelektualnog vlasništva te se samoinicijativnim slanjem Materijala iskazuje pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću suglasnost s prije navedenim stajalištima.

Promjene sadržaja Dobraprica.hr

Dobraprica.hr zadržava pravo promjene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kojeg sadržaja na stranici bez obaveze prethodne najave. Dobraprica.hr nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu tim promjenama.

Promjene Uvjeta korištenja

Dobraprica.hr zadržava pravo promjene Uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku te neće biti odgovorna za moguće posljedice koje su proizašle iz takvih promjena. Promjene stupaju na snagu objavljivanjem na stranici Dobraprica.hr